Cision Websolutions

AQ Trafo AB

AQ Trafo erbjuder kundanpassad utveckling och tillverkning av induktiva komponenter och monterade produkter för krävande industrikunder.

Vi utvecklar och säljer induktiva komponenter och system till krävande industrikunder. På vårt program finns ett brett spektrum av transformatorer och induktorer. Under många år har en målmedveten satsning på teknisk utveckling, kvalitetssäkring och miljöanpassning gjorts vilket givet oss en teknisk ledande ställning på marknaden. Vi erbjuder prototypframtagning, beräkning, CAD-framställda ritningar, tillverkning och elektriska mätningar. Reparationer och legoarbeten, som t.ex. spollindning hör också till de tjänster vi erbjuder.

I Bulgarien, Kina och Indien har vi väletablerade lågkostnadsenheter för produktion. De är rustade för både induktiva komponenter och montage.

Våra kunder återfinns främst inom tåg-, telekom- och elektroteknisk industri. Exempel på kunder är ABB, Alstom, Bombardier, Enics och Mitsubishi.

Snabbfakta


Produktionsyta

7000 kvm i Bulgarien
5000 kvm i Kina
3000 kvm i Indien

Tillverkningsmetoder

Tråd och bandlindning
Montering
Ingjutning eller impregnering
Provning av alla komponenter

Antal anställda

5 st (+ personal i Bulgarien, Kina och Indien)

Organisationsnummer

556443-9726

AQ Trafo AB får högsta betyg (AAA) i D&B kreditrankning.


Historik

AQ Trafo AB grundades 1994 och var en avknoppning från ABB Industrial Systems. Bolaget har en lång erfarenhet inom sina verksamhetsområden.

Affärsidé

  • Kundanpassad utveckling och tillverkning av induktiva komponenter för krävande industrikunder.
  • Att med vårt åtagande för Total kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.