Cision Websolutions

Produktion

Kundstyrd tillverkning

Vår fabrik i Bulgarien är en modern anläggning med effektiva kundstyrda produktionsgrupper. Med kundstyrd menar vi en produktion som anpassar sig till vad kunden efterfrågar.

Metodisk kvalitetskontroll

För att säkerställa kvaliteten på våra produkter tillämpar vi en process med kvalitetssäkring med produktionsingenjörernas deltagande i utvecklingsarbetet. Kvalitetskontroller tillämpas från inkommande gods, under tillverkning till slutkontroll före leverans.

Modern produktionsutrustning i kombination med kompetenta medarbetare

AQ Magnit satsar målmedvetet på en välutbildad personal och en effektiv produktion. Nyanställda börjar normalt med en introduktionsutbildning där ämnen som kvalitet, ellära, svetsning, mjuklödning, kontaktpressning med åtföljande prov och certifikat ingår. Moderna maskiner och hjälpmedel samt miljöaspekter och ergonomi spelar stor roll. Maskiner med hög grad av automation, löd- och svetsautomater, provningsdatorer och egenutvecklade specialmaskiner hör till de effektiva hjälpmedel som kompletterar vår välutbildade produktionspersonal.

Svetsning

AQ Magnit har investerat mycket i utbildning, processer och utrustning för svetsning. Vår fabrik i Bulgarien är certifierad enligt EN 3834-2 och EN 15085-2.