Cision Websolutions

Kalendarium

Finansiell kalender

  Datum
Bokslutskommuniké 2019 20/2 2020 kl.8.00
Delårsrapport Q1 22/4 2020 kl.8.00
Årsstämma Senarelagd, dock senast 30 juni
Delårsrapport Q2 16/7 2020 kl.8.00
Delårsrapport Q3 22/10 2020 kl.8.00