Kalendarium

Finansiell kalender

  Datum
Delårsrapport Q3 24/10 2019 kl.8.00
Bokslutskommuniké 2019 20/2 2020 kl.8.00
Delårsrapport Q1 22/4 2020 kl.8.00
Delårsrapport Q2 23/7 2020 kl.8.00