Flerårsöversikt

Koncernen

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomstättning, MSEK 4667 4020 3289 2931 2616 2527
Rörelseresultat, MSEK 208 263 281 201 182 159
Resultat efter finansnetto, MSEK 198 256 279 211 186 156
Röreslemarginal 4,5% 6,5% 8,6% 6,9% 7,0% 6,3%
Kassalikviditet 111% 125% 142% 149% 145% 122%
Soliditet 58% 61% 60% 58% 63% 56%
Avkastning på totalt kapital 7,4% 10,3% 13,1% 12,0% 11,8% 10,7%
Avkastning på eget kapital efter skatt 8,9% 13,2% 17,9% 15,3% 15,5% 14,8%
Antal anställda i Sverige 900 1043 1005 812 827 853
Antal anställda utanför Sverige 5169 4505 4158 3706 3073 2632
             
Nyckeltal per aktie, SEK            
Årets Resultat 8,26 11,14 13,01 9,44 8,32 6,83
Utdelning (1) 2,75 2,75 2,75 2,25 2,00 1,60
Eget Kapital 97,45 89,82 79,98 64,86 58,51 49,10
Antal Aktier, tusental 18 294 18 294 18 294 18 034 18 034 18 034

(1) Till stämman framlagt förslag för respektive år