Cision Websolutions

Flerårsöversikt

Koncernen

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomstättning, MSEK 5113 4667 4020 3289 2931 2616 2527
Rörelseresultat, MSEK 340 208 263 281 201 182 159
Resultat efter finansnetto, MSEK 321 198 256 279 211 186 156
Rörelsemarginal 6,7% 4,5% 6,5% 8,6% 6,9% 7,0% 6,3%
Kassalikviditet 106% 111% 125% 142% 149% 145% 122%
Soliditet 52% 58% 61% 60% 58% 63% 56%
Avkastning på totalt kapital 10,1% 7,4% 10,3% 13,1% 12,0% 11,8% 10,7%
Avkastning på eget kapital efter skatt 13,8% 8,9% 13,2% 17,9% 15,3% 15,5% 14,8%
Antal anställda i Sverige 856 900 1043 1005 812 827 853
Antal anställda utanför Sverige 5474 5169 4505 4158 3706 3073 2632
               
Nyckeltal per aktie, SEK              
Årets Resultat 14,37 8,26 11,14 13,01 9,44 8,32 6,83
Utdelning (1) 0 2,75 2,75 2,75 2,25 2,00 1,60
Eget Kapital 110,15 97,45 89,82 79,98 64,86 58,51 49,10
Antal Aktier, tusental 18294 18 294 18 294 18 294 18 034 18 034 18 034

(1) Till stämman framlagt förslag för respektive år