Cision Websolutions

Koncernledning


Anders Carlsson
CEO & IR
Född: 1967
Tillträdde: CEO sedan september 2018
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör från KTH Stockholm. Har jobbat brett inom ABB-koncernen som chef inom både produktion, produktledning, logistik, marknadsföring och försäljning. Har varit enhetschef för ABB Power Transformers  och ABB Cewe Control. Kommer närmast från en position som divisionschef för Electrification products i Norra Europa
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 18 000 aktier

Christina Hegg
CFO
Född: 1970
Tillträdde: 1 april, 2020
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Stockholms Universitet. Har arbetat mer än 20 år som revisor och även som CFO / Business Controller på två olika IS / IT-företag
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.

Äger mer än 5% av andelarna i: Pennstället 87 AB
Innehav AQ: -


Åsa Lostorp
Affärsområdeschef - Systemprodukter
Född: 1964
Tillträdde: 2014.
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Maskinteknik från KTH och Executive MBA från Uppsala Universitet. Arbetade tidigare som AQ Koncerninköpschef fram till 2019. Har tidigare arbetat med försäljning samt inköp-, logistik- och produktionschef på ABB. 
Andra pågående uppdrag: VD i AQ ParkoPrint AB och styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 252 aktier

Per Lindblad
Affärsutveckling och IT
Född: 1959
Tillträdde: 2008.
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Teknisk Fysik. Arbetade tidigare som VD för AQ Trafo och affärsområdeschef för Induktiva komponenter fram till 2013. Har tidigare arbetat inom telekombranchen bl.a. som dotterbolags-VD inom Ericsson USA.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav i AQ: 2 020 aktier

Paulina Duszel
Marknad och Försäljning
Född: 1981
Tillträdde: 2019
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: MBA-utbildning från Minot State University. Många års erfarenhet från internationell försäljning som Global Försäljningschef för AQ:s affärsområde Kablage.
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% i: -
Innehav AQ: -