Koncernledning

Anders Carlsson
CEO & IR
Född: 1967
Tillträdde: CEO sedan september 2018
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör från KTH Stockholm. Har jobbat brett inom ABB-koncernen som chef inom både produktion, produktledning, logistik, marknadsföring och försäljning. Har varit enhetschef för ABB Power Transformers  och ABB Cewe Control. Kommer närmast från en position som divisionschef för Electrification products i Norra Europa
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i: -

Innehav AQ: 16 000 aktier

Beroende: Nej
Mia Tomczak
CFO
Född: 1968
Tillträdde: anställd sedan 2015
Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med MBA från Handelshögskolan i Stockholm, har tidigare varit verksam som ekonomichef på Sandvik Heating Technology AB, Controller inom Västerås Stad och Outokumpu. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 1 250  aktier 
Beroende: Nej
Åsa Lostorp
Inköp
Född: 1964
Tillträdde: anställd sedan 2014.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör från KTH med MBA från Uppsala. Inköp-, logistik- och produktionschef på ABB. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 1 252 aktier
Beroende: Nej
Per Lindblad
Affärsuteckling och IT
Född: 1959
Tillträdde: anställd sedan 2008.
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Teknisk Fysik. Arbetade tidigare som VD för AQ Trafo och affärsområdeschef för Induktiva komponenter fram till 2013. Har tidigare arbetat inom telekombranchen bl.a. som dotterbolags-VD inom Ericsson USA.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav i AQ: 2 000 aktier
Beroende: Nej
Paulina Duzsel
Marknad och Försäljning
Född: 1981
Tillträdde: 2019
Utbildning och erfarenhet: MBA-utbildning från Minot State University. Många års erfarenhet från internationell försäljning som Global Försäljningschef för AQ;s affärsområde Kablage.
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% i: -
Innehav AQ: -
Beroende: Nej
Katharina Frisk
HR
Född: 1970
Tillträdde: anställd sedan 2018.
Utbildning och erfarenhet: Bachelor degree inom Human Resources Management and Development från Umeå universitet, har tidigare varit verksam som HR Business Partner på flertalet ABB enheter i Sverige och Europa. Har även haft ledande positoner inom HR på ABB HR Center samt Westinghouse Electric. 
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% i: -
Innehav AQ: 0 antal aktier
Beroende: Nej