Cision Websolutions

Årsstämma 2020

Styrelsen i AQ Group AB har, till följd av den stora osäkerhet som finns pga Covid-19, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Fram till tiden för årsstämman kommer AQ Groups  styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019. AQ Group återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.  Årsredovisningen kommer publiceras den 2 april i linje med tidigare information.  Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 22 april 2020 på Aros Congress center i Västerås.

OBS ej aktuell: Kallelse till årsstämma AQ Group AB 2020.pdf
AQ Fullmaktsformulär stämma 2020.pdf