Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2020-06-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 553 095 24,89 24,89
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 720 314 9,40 9,40
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 685 188 9,21 9,21
Nordea Investment Funds 960 989 5,25 5,25
Nordnet Pensionsförsäkring AB 374 468 2,05 2,05
Avanza Pension 342 990 1,87 1,87
Nordea Småbolagsfonden Sverige 293 782 1,61 1,61
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Carnegie fonder 140 000 0,77 0,77
Summa Övriga 3 458 235 18,90 18,90
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis