Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2019-12-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 553 095 24,89 24,89
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 696 897 9,28 9,28
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 690 782 9,24 9,24
Nordea Investment Funds  1 239 114 6,77 6,77
Nordnet Pensionsförsäkring AB 355 692 1,94 1,94
Avanza Pension 331 249 1,81 1,81
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Carnegie fonder 140 000 0,77 0,77
SEB Investment Management 106 775 0,58 0,58
Summa Övriga 3 415 457 18,67 18,67
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis