Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2019-09-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 4 553 095 24,89 24,89
Per Olof Andersson 4 483 975 24,51 24,51
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 696 897 9,28 9,28
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 689 646 9,24 9,24
Nordea Investment Funds  955 804 5,22 5,22
Nordnet Pensionsförsäkring AB 390 992 2,14 2,14
Avanza Pension 288 768 1,58 1,58
AMF - Försäkring och Fonder 284 595 1,56 1,56
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Carnegie fonder 150 000 0,82 0,82
Summa Övriga 3 519 264 19,24 19,24
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis