Investerare

AQ Group är sedan den 16:e januari 2017 noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Här kan du hitta information om aktien, dess utveckling, samt om AQ Groups bolagsstyrning. 

Informationen är uppdelad i fem kategorier:

Aktien     Finansiell information     Press    
Information om AQ aktien Rapporter, flerårsöversikt, finansiella mål samt presentationer om bolaget. Press-meddelanden.
     
Kalendarium     Bolagstyrning      
AQ Groups finansiella kalender. Information angående bolagets styrning.  

Kontakta vår IR-avdelning för ytterligare information gällande aktien eller Bolaget.

Nyheter

2017-01-16 10:30
AQ har den 16/1 noterats för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Pressmeddelande från Nasdaq finns här.

2017-01-09 8:30
AQs Prospekt inför noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad finns här.