Cision Websolutions

Vi har lång erfarenhet av konstruktion av främst kundanpassade kapslingar men även av andra tunnplåtskonstruktioner. Våra erfarna konstruktörer kan dels ta fram nya produkter men även bidra med förbättringar och förenklingar på befintliga produkter. Vi är vana vid att anpassa produkterna till de krav som finns på till exempel kapslingsklass och korrosionsskydd. Vi använder oss av Solid Works 3D-program. 

Vi kan snabbt ta fram protototyper i vår flexibla produktion. Vi har även möjlighet att ta fram detaljer i plast med vår 3D-printer.