Cision Websolutions

Produkter/Tjänster

Elskåp och Kablage

 • Konstruktion och tillverkning av elektrisk kraft- och styrutrustning, individuellt och kundanpassat
 • Serietillverkade produkter
 • Produkter för projekt
 • Produktutveckling.
 • Elektrisk och mekanisk konstruktion med hjälp av Eplan P8, ProE och Solid Works.
 • Framtagning av prototyper, med fokus på kostnad och korta ledtider.
 • Integrering, provning
 • Tredje parts marincertifiering
 • Projektledning
 • Programmering
 • Kablage – Ett stort sortiment med kundanpassat industriellt kablage
 • Kabelstammar – Montering av kabelstammar

Transformatorer

Produkter

 • Ferrittransformatorer och induktorer
 • Ringformade transformatorer och induktorer
 • Trefas och enkelfas effekttransformatorer
 • Gjuthartstransformatorer och induktorer
 • Induktorer för lik- och växelström
 • Induktorer med luftkärna
 • Kundanpassade transformatorer och induktorer
 • Aluminium- och kopparlindningar

Tjänster

 • Produktutveckling – i nära samarbete med kund
 • Beräkningar
 • CAD-ritningar
 • FE elektrisk och mekanisk analys
 • Tillverkning av prototyper
 • Tillverkning
 • Elektriska mätningar
 • Typ- och rutintester enligt huvudsaklig EN/IEC-standard
 • Höghastighets transformatorprovning
 • Miljöprövning (i samarbete med specialiserade laboratorier)