Cision Websolutions

Produktion

Vi har ett arbetssätt som är mycket kundfokuserat, en organisation med kundteam. Kundteamet har fullt ansvar mot kunden i alla avseenden. I syfte att säkerställa ett gott resultat används effektiva stödprocesser i hela produktionsflödet, från order till leverans. Vi använder väl utvecklade metoder och verktyg i syfte att säkerställa att vi gör rätt saker. Arbetet bedrivs ofta tillsammans med kunden, där fokus är produktutveckling och kostnadsreduktion. Test av utrustning enl Rutin Verifikation IEC 61439

En av nycklarna för en låg totalkostnad ligger i en effektiv styrning av material- och produktionsflödet. I samband med start av produktion eller vid ändringar gör vi ledtidsanalyser på material och produktionsflöde med syftet att göra en optimal lösning för varje kund och situation.