Kvalitet & OTD

AQ Group har under några år arbetat med ett koncerngemensamt förbättringsprogram när det gäller produktkvalitet och leveransprecision. Produktkvalitet har uppmättts som procent av levererade orderlinjer där det inte fanns några klagomål på order / delnivå och leveransprecision (OTD) i procent av orderrader som levererats enligt den bekräftade leveranstiden. Utvecklingen visas i diagrammen nedan.