Kvalitet & OTD

AQ Group har under några år arbetat med ett koncerngemensamt förbättringsprogram när det gäller produktkvalitet och leveransprecision. Produktkvalitet har mätts i antalet kundreklamationer (NCR) och leveransprecision (OTD) i andelen orderrader som levererats enligt bekräftad leveranstid. Utvecklingen visas i diagrammen nedan.