Cision Websolutions

Miljön

Miljö

Vår verksamhet och processer är utformade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt och avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel.

Vi stöder försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som medför miljö- och hälsorisker när lämpliga alternativ är tillgängliga.

Cirka 70 % av koncernens produktionsenheter är ISO14001 certifierade. Samtliga enheter har säkerställt att nationella miljölagar efterlevs.

Kvalitet

Det kontinuerliga arbetet med en hög kvalitetsnivå och leveransprecision betraktas som miljöförbättringar.

  • Kvalitetssäkrad tillverkning innebär minskad förbrukning av material, resurser och energi.
  • Leveransprecision gällande överenskommen volym och tid förhindrar oplanerade energikrävande tilläggsinsatser och extra leveranser.