Cision Websolutions

Hållbarhetsmål och redovisning

För samtliga delområden i AQ's hållbarhetsarbete finns globala mål fastställda och dessa följs upp löpande genom AQ's Self Assesment. Resultat, både positiva och negativa, ger kraft och energi åt vår utveckling för ett hållbart företagande nu och i framtiden.

Vår hållbarhetsrapportering är rapporterad i enlighet med UN Global Compacts ramverk för hållbar utvekling. Den är publiserad här .