AQ Group 25 år

AQ Group – 25 år av lönsam tillväxt

I oktober 1994 så startade Claes Mellgren och Per-Olof Andersson AQ Group. 25 år senare är omsättningen 5 miljarder SEK och koncernen har levererat 100 kvartal i rad med vinst. Resan började genom att Per-Olof tog över en plastverkstad i Västerås och Claes fick sedan ett liknande erbjudande att ta över en transformatorverkstad i Enköping. Tillsammans slog de ihop sina två företag till en gemensam koncern för att därmed bli starkare än om var och en hade arbetat var för sig. 

De första åren var utmanande med besvärlig konjunktur och mycket arbete med att sänka kostnader, förhandla med kunder och hitta nya affärer. Tidigt började AQ leta efter kapacitet i länder med lägre lönekostnader eftersom detta var ett krav från kunderna. Ett viktigt steg togs när AQ 1996 förvärvade en transformatorverkstad i Godech, Bulgarien. 

Detta blev startskottet på mycket arbete för medarbetarna i Bulgarien och Sverige.  AQ var tidiga med att etablera sig i Bulgarien och det var inte utan risk. ”Detta är en av de saker som gör mig mest stolt” säger Claes Mellgren, ”Att se den fantastiska utveckling som kan ske om man ger människor rätt förutsättningar att lyckas, det ger väldigt mycket tillbaka”. Det här sättet att arbeta på har därefter upprepats i de flesta av AQ:s 41 tillverkningsenheter runt om i världen.

Nästa steg i AQ:s utveckling blev automations och elskåp. AQ förvärvade panelbyggare i Lund, Surahammar, Uppsala och Örnsköldsvik och byggde upp kapacitet i Radomir, Bulgarien. AQ har nu en stark lokal närvaro i Sverige inom detta område och kan tillverka större serier i Bulgarien, Kina eller Indien. ”AQ är en av få internationella panelbyggare som kan följa sina OEM-kunder runt om i världen. Vi är också särskilt konkurrenskraftiga om man behöver specialkonstruerade kapslingar i olika material till sina elskåp”, säger Anders Carlsson, VD och koncernchef på AQ Group. 

Mellan åren 2004 och 2010 så förvärvade AQ ett antal bolag inom plåtbearbetning som hade hamnat i ekonomiska svårigheter.  Dessa bolag låg i Valdemarsvik, Vaggeryd, Anderstorp, Pålsboda, Lyrestad och Eskilstuna.  Samtidigt investerade AQ ordentligt i plåt- och svetskapacitet i Pärnu, Estland. Ett av dessa förvärv innebar också att AQ kom in i Suzhou, Kina. ”Våra förvärvade plåtfabriker fick i de flesta fall upp lönsamheten fort” säger Per-Olof Andersson. De senaste åren har förvärven fortsätt inom plåtbearbetning men nu har AQ även förvärvat starkare bolag som står på egna ben i orter som Sollefteå, Mjällom, Västerås, Nivala, Jyri och Viimsi.

Ett bärande tema i AQ:s utveckling har varit kombinationen av organisk tillväxt och förvärv.  ”Man måste öka orderingången både i existerade fabriker samtidigt som man gör förvärv för att komma in på nya kunder och marknader” säger Anders Carlsson.  Enda större investeringen då AQ startade helt själva är enheten i Indien där AQ följde med några av våra större kunder till den indiska marknaden.

För knappt tio år sedan satte sig Claes och Per-Olof ned med ledningsgruppen och försökte dokumentera vad som varit kärnan i koncernens utveckling. Resultatet blev AQ:s kärnvärderingar.  Dessa har sedan dess varit ett starkt och fungerande stöd för medarbetare och chefer i det dagliga arbetet.  Värderingarna är fokuserade på kunder, enkelhet, entreprenörskap, kostnadseffektivitet samt mod och respekt.  ”De flesta bolag i världen säger att de är kundfokuserade” säger Anders Carlsson.  ”Enda sättet att visa detta på riktigt är agera på rätt sätt, varje dag när du jobbar med dina kunder. Det är väldigt lätt att bli internfokuserad och missa de möjligheter som dyker upp”.

AQ Groups utveckling har inte alltid varit spikrak. Som för många företag så har det varit en del misslyckanden.  T ex har några av våra kunder fått uppleva stora nedgångar i sin affär. I dessa fall har AQ oftast lyckats hitta nya affärer men det har också lett till nedläggningar.  ”De flesta av våra förvärv har varit framgångsrika men det finns en verksamhet som vi aldrig lyckades få ordning på trots att vi gjorde allt vi kunde under nio år” säger Anders Carlsson.  ”Här har vi lagt ner mycket energi på att lära oss varför, för att se till att det aldrig ska hända igen”.

AQ betyder Aros Quality. Aros är ett äldre namn för Västerås och kvalitet är den centrala och bärande delen av affärsidén. AQ vill vara en ledande och pålitlig leverantör till krävande industriella kunder. Klarar man att uppfylla alla krav och leverera i tid, samtidigt som man har rätt attityd och servicevilja så finns det stora möjligheter att man får fortsatt förtroende under en lång tid från sina kunder.

Ett viktigt strategiskt beslut var att utöka verksamheten inom kablage 2010, 2012 och 2016. Då förvärvade AQ två svenska och ett norskt bolag med tillverkning i Polen, Litauen, Mexiko och Sverige.   Här tillämpades samma grundmodell med ett decentraliserat ledarskap baserat på koncernens kärnvärderingar. AQ är nu en ledande kablagetillverkare för de flesta typer av kommersiella fordon. 2018 fortsatte vi denna utveckling då vi följde med en av våra större kablagekunder till Nordamerika och förvärvade två tillverkningsenheter i Kanada och USA.

Ett bra exempel på entreprenörskap är AQ:s verksamhet för systemprodukter.  AQ har här klivit upp i värdekedjan och gått från att göra enklare komponenter till att bygga automationsskåp och i slutändan bygga hela maskiner till sina kunder i orter som Uppsala, Falköping, Gävle och Radomir. 

AQ Group började 1994 med plastsprutning och induktiva komponenter. ”Det är glädjande att vi fortsätter utvecklas inom dessa ursprungliga områden” säger Claes Mellgren.  2015 förvärvade AQ ett tekniskt ledande företag inom plastsprutning och maskinbearbetning i Ungern och i år har AQ förvärvat Trafotek, ett företag som kompletterar AQ väldigt bra inom induktiva komponenter”.  AQ är därmed ordentligt exponerade mot den pågående elektrifieringen i världen både inom detta och andra affärsområden.

AQ Group startade i liten skala 1994 och har under 25 år utvecklats till en internationell koncern som omsätter 5 miljarder SEK och har levererat vinst över 100 kvartal.  “Vi vet att AQ:s kärnvärderingar och det sätt vi arbetar på, är en väl fungerande modell och vi kommer fortsätta att utvecklas, både organiskt och via förvärv, genom att vara en ”Reliable” leverantör till våra krävande industriella kunder”, säger Anders Carlsson. 

Det kommer också att hända väldigt mycket inom hållbarhet. AQ kommer här fortsätta arbeta med hållbarhet både internt i koncernen med också genom att bidra till de hållbara lösningar som våra kunder utvecklar och levererar.  AQ Group ser i och med detta fram emot ytterligare 100 kvartal av lönsam tillväxt i en mer hållbar värld.