Trumpf TruLaser Cell 7040 5kW fiber

AQ Special Sheet Metal

NYHET!

2018-12-20

Nu är vår nya 3D lasermaskin installerad i Lyrestads fabriken.

Det är en Trumpf TruLaser Cell 7040 med TruDisk 5001 5kW fiberlaser.

Vi ser fram emot 2019 med ny kapacitet och möjlighet till Lasersvetsning.

 

Maskinen är Trumpfs största 3D Lasermaskin med ett slag på 4000x2000x750mm.

Lasermaskinen är även utrustad med bordväxling och twincabin.